HM Adviespartner

Uw partner in advies
Op de vakgebieden bodem en stortplaatsen

Projecten


Soort projecten

HM Adviespartner is betrokken (geweest) bij de volgende soorten projecten:

- herontwikkeling van voormalige storrtplaatsen
- aan- en verkoop van (verontreinigde) terreinen

- ontwikkeling en realisatie van bedrijventerreinen
- ontwikkeing en realisatie van golfbanen
- realisatie van infrastructuur (wegen, riolering e.d.)
- uitvoering van bodemonderzoeken
- uitvoering van stortplaatsonderzoeken
- opstellen saneringsplannen en hergebruikplannen
- grondwatermonitoring
- stortgasmonitoring


Opdrachtgevers

HM Adviespartner heeft projecten uitgevoerd bij de volgende soorten opdrachtgevers:

- projectontwikkelaars
- eigenaren van terreinen
- makelaars
- provincie's
- gemeenten
- aannemers
- overige bedrijven

Herontwikkeling voormalige stortplaatsen
De herontwikkeling van voormalige stortplaatsen is een specialisme van HM Adviespartner. Bijvoorbeeld wordt momenteel op een voormalige stortplaats in Eindhoven een bedrijventerrein ontwikkeld. HM Adviespartner voert hierbij de milieucoördinatie uit. HM Adviespartner heeft voor deze stortplaats een hergebruikplan en saneringsplan opgesteld en verzorgt de communicatie met het bevoegd gezag. Daarnaast worden de periodieke nazorgactiviteiten, zoals de grondwatermonitoring en de stortgasmonitoring, verzorgd. De verschillende activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met verschillende instanties en in goed overleg met de opdrachtgever.

r